Globe Telecom Plastic Xchange Program

Salamat sa pagsali sa Plastic Xchange Program! Ang bawat set ng 30 pirasong plastik na ibinigay mo ay may katumbas na 100 Globe Rewards points. Sagutin lang ang form na ito para makuha ang iyong points.

By giving this information, I consent to the collection and processing of my information. This information will be subject to Globe Data Privacy Policy.

Top